Poškození a reklamace

Úvodní strana Poškození a reklamace

Zboží mi přišlo poškozené. Jak mám postupovat? 

V případě, že Vám zboží bylo doručeno poškozené, nám zašlete fotografie zboží, na kterých je poškození viditelné a fotografii původního obalu, ve kterém Vám bylo zboží doručeno. Vše zašlete na náš e-mail: info@lapert.cz


Bylo mi doručeno jiné zboží. Jak mám postupovat? 

V případě, že Vám bylo doručeno jiné zboží než bylo objednáno, nám zašlete fotografie zboží a původního obalu, ve kterém bylo zboží doručeno. Vše zašlete na náš e-mail: info@lapert.cz


Jak mám postupovat, když mi zboží nebylo doručeno?

Jako marketplace platforma garantujeme bezproblémový nákup. Garantujeme doručení zboží ze strany prodejce do 120 dní od zaplacení Vaší objednávky. V případě platby převodem na účet se datem zaplacení objednávky rozumí datum přijetí Vaší platby na náš bankovní účet.
Pokud Vám zboží nebylo doručeno v námi garantované lhůtě, informujte nás o této skutečnosti na e-mail: info@lapert.cz


Vymezení odpovědnosti

Provozovatel Marketplace Lapert.cz je zprostředkovatelem koupě zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími, a to tak, že tato společnost zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Prodejců.
Naše společnost není a nemůže být odpovědná za kvalitu a jakost zboží, soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy.

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží a za případnou škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Prodávajícím zboží.
 

U naší společnosti je možné reklamovat:
 

- Nedodání zboží

- Dodání jiného zboží
 

U naší společnosti není možné reklamovat:
 

- Kvalitu a jakost zboží

- Soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy
 

Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze lze vrátit převodem na účet.

Provozovatel respektuje pravidla ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění, jenž se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).